Yazılım

U-Logs, yıllardır hem perakendeciler hem de hazır giyim üreticileri için çözüm olarak kullanılan global bir RFID lojistik yönetim sistemidir. Şirketlerin iş gücünden ve zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olarak maliyetlerin azalmasına ve sürdürülebilirliğin artmasına neden olur. Bu sistem bir RFID cihazı, Yazılım ve Web Portalından oluşmaktadır.
Perakendeciler, bu sistemle Tedarik Zinciri otomasyonunu üreticinin fabrikasından başlatarak gerçek zamanlı veri paylaşımını ve dolayısıyla toplam tedarik zinciri görünürlüğünü sağlayabilir.
1 Donanım: U-Logs'un donanım portföyü, farklı türdeki ürünlere çözüm olarak zengin değişken seçeneklere sahiptir. Canlı veri ve tedarik zinciri görünürlüğü sağlamak için son on yıldan beri birçok depo, fabrika ve lojistik merkezinde kullanılmaktadırlar.

Yazılım: U-Logs’un yazılımı, tekstil endüstrisindeki yılların deneyimi ve modern tedarik zinciri görünürlüğünün gereksinimleri bulut tabanlı bir çözüme kanalize edilerek geliştirilmiştir. RFID Etiketli Öğelerden bilgileri toplar ve bu bilgilerin perakendeci ve üretici için kullanılabilir bir veri haline geldiği bulut sunucusuna gönderir.

—Pngtree—web development illustration modern can_4461020-min (3)-min
Türkçe